ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ. Οι όροι της χρήσης («Όροι Χρήσης») που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο ισχύουν για την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της Vidavo, και για άλλες ιστοσελίδες (συλλογικά, «Ιστοσελίδες»), που χρησιμοποιούνται, που χορηγούν άδεια ή που ελέγχονται από Vidavo, υπό τον όρο ότι οι Ιστοσελίδες έχουν λάβει προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Vidavo. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Vidavo, VIDA24. Με την είσοδό σας σε αυτή την Ιστοσελίδα, στο περιεχόμενό της και στις πληροφορίες που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε νέων στοιχείων, προσθηκών ή αναπροσαρμογών, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους όρους της χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Vidavo. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε, ή να αφαιρέσουμε το σύνολο ή μέρος των Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ανατρέχετε περιοδικά στους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας μετά από τυχόν τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης θα σημάνει ότι δέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Αυτή η Ιστοσελίδα, προορίζεται για χρήση από τους συνεργάτες, πελάτες (ασθενείς) και για τους πελάτες των συνεργατών ή/και το σχετικό προσωπικό των συνεργατών – πελατών που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία vida24.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Το λογότυπο Vidavo αποτελεί εμπορικό σήμα της VIDAVO. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της Vidavo, συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο, τα σήματα της Vidavo.

ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. Οι πληροφορίες που παρατίθενται μέσω του vida24 από τη Vidavo ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ή οποιοδήποτε στέλεχος, υπάλληλο, διευθυντή, ή συνεργάτη της, δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ιατρική συμβουλή και δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή από εξειδικευμένο ιατρό. Η Vidavo δεν απαντά σε εξειδικευμένες ιατρικές ερωτήσεις και δεν παραπέμπει σε συγκεκριμένους ιατρούς. Παρέχει μόνο συστάσεις και υποδείξεις βάση επίσημων δημοσιευμένων οδηγιών σχετικά με την διατροφή, την φυσική δραστηριότητα, τις φυσιολογικές τιμές των δεικτών υγείας. Επίσης, παρέχει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν – τροποποιηθούν από τον θεράποντα ιατρό σας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Για την πρόσβαση στην υπηρεσία ή υπηρεσίες απαιτείται η εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Για τη δημιουργία του λογαριασμού σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Vidavo ή στον συνεργάτη – πελάτη της Vidavo, μέσω του οποίου σας παρέχεται η υπηρεσία. Είστε υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά στοιχεία του λογαριασμού σας εν γένει, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας κωδικού ή λογαριασμού. Mέσω της πλατφόρμας μπορείτε να ορίσετε εκ νέου κωδικό πρόσβασης που θα γνωρίζετε μόνο εσείς. Συμφωνείτε (α) να ειδοποιείτε αμέσως τη Vidavo για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και (β) να βεβαιώνεστε ότι έχετε αποσυνδεθεί (logout) εντελώς από το λογαριασμό σας πριν την προκαθορισμένη ενεργή περίοδο σύνδεσης. Το vida24 έχει προκαθορισμένο χρόνο απενεργοποίησης της σύνδεσης σε περίπτωση συνεχόμενης αδράνειας (μη χρήσης της ιστοσελίδας). Η Vidavo δεν μπορεί και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί από τη μη συμμόρφωσή σας με τα όσα αναφέρονται στους Όρους Χρήσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η Vidavo διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους προαναφερόμενους ρητούς και νόμιμους σκοπούς της επεξεργασίας. Η Vidavo επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα: 1) Ως "υπεύθυνος επεξεργασίας" καθ' όσον αφορά στους χρήστες εφαρμογών της Vidavo, στις οποίες καταχωρίζουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε προσωπικές πτυχές της καθημερινότητας και των συνηθειών τους (behaviour change module), καθώς και ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα υγείας) και τους συνεργάτες, εφόσον αυτό απαιτείται για τη λειτουργία και την άσκηση των δραστηριοτήτων μας. 2) Ως "εκτελών επεξεργασία" για λογαριασμό πελατών μας ("υπεύθυνων επεξεργασίας") που μας αναθέτουν συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων και αφορούν μεταξύ άλλων σε διαβίβαση μέσω των εφαρμογών μας δεδομένων υγείας, συμβουλευτικών και υποστηρικτικών ιατρικών συμβουλών, φυσικών δραστηριοτήτων, κλπ. Η επεξεργασία των στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα για την έναρξη λειτουργίας της Vida24 και τα παρέχετε εσείς στη συνέχεια κατά το login και την χρήση της, στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, δηλαδή στο γεγονός ότι εσείς θα τα ενεργοποιήσετε (άρθρο 6 § 1. α΄ του Γενικού Κανονισμού). Η Vidavo δεν χρησιμοποιεί δεδομένα και δεν αποθηκεύει παρά μόνον μετά την σύνδεση του εκάστοτε εγγεγραμμένου και εξουσιοδοτημένου χρήστη (login).

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η Vidavo λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψει τα Προσωπικά Δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση, μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία. Ειδοποιεί έγκαιρα τον Πελάτη για τυχόν πραγματικό ή πιθανό συμβάν ασφαλείας που περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και προσήκουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
Α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
 i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
 ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
 iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
 iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
Β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
Γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
Δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ETAIΡΙΑΣ. Η Vidavo, υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνούνται είτε μέσω υπογεγραμμένης σύμβασης είτε μέσω αδειών χρήσης και να δίνει ή να διακόπτει την πρόσβασης σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο παρόν όρους ή όσα συμφωνούνται μέσω συμβάσεων.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι: αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και "ανάλογα με τη διαθεσιμότητα". Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Vidavo αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους ορούς κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού ορού περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, ακαταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οποιουδήποτε ορού ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η Vidavo δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι (i) οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, (ii) οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες, (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα, (iv) η ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή αλλού υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και ότι (v) τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται. Η λήψη ή με άλλο τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε υλικού μέσω της χρήσης των υπηρεσιών γίνεται κατά την κρίση σας και με δικό σας κίνδυνο και έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβες στο σύστημα του υπολογιστή σας ή για την απώλεια δεδομένων που προκαλείται από τη λήψη τέτοιου υλικού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι η Vidavo δεν θα είναι υπεύθυνη για καμία άμεση, έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημιά, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά των ζημίων από απώλεια κερδών, υπεράξιας, χρήσης, δεδομένων ή άλλες αυλές απώλειες (ακόμη και αν η Vidavo έχει λάβει γνώση για την πιθανότητα τέτοιων ζημίων), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών, (ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που προκύπτει από αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που εισάγονται από τις υπηρεσίες ή μέσω αυτών, (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις μεταδόσεις ή τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών, (iv) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου στις υπηρεσίες, ή (v) κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νομό που προβλέπει το αντίθετο, κάθε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τη χρήση των υπηρεσιών ή με τους παρόντες ορούς χρήσης πρέπει να γνωστοποιείται επίσημα εντός ενός (1) έτους από τη δημιουργία αυτής της αξίωσης ή της βάσης αγωγής, διαφορετικά θα παραγράφεται δια παντός.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Η Vidavo παρέχει υποστήριξη σχετικά με την χρήση και λειτουργία της υπηρεσίας και ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την εταιρία ή μέσω συνεργάτη – πελάτη, από τον οποίο λαμβάνει τις υπηρεσίες.
10ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών | ΤΘ 8109
57001, Θεσσαλονίκη | Κτίριο Δ, Balkan Center
Τ: 23210 47.47.62 | Φ: 23210 47.64.64
E: vidavo@vidavo.eu
vida24 Copyright vidavo
All RIghts Reserved